STRATEGIE 6 / 99

Public Relations agentura Joe PR vznikla teprve loni na podzim. Její tvůrčí tým tvoří hlavně scénáristé a herci. Sám Dušan Všelicha říká v interview, že dělají PR "jinak" a klade největší důraz na kreativitu.
Vytvořit PR agenturu inspirovanou rádiem je docela neobvyklé, co Vás přivedlo na tuto myšlenku a kdo stál u zrodu této agentury ?
Dušan Všelicha: Nejdříve jsme vymysleli a udělali rádio. Když to fungovalo, vytvořili jsme klub rádia. A poté přišla myšlenka, že když umíme nějaké věci realizovat, tak bychom je mohli podporovat. V té době se zrovna Jakub Střítezský vrátil ze své zahraniční stáže a dohodli jsme se, že ideální by bylo založit firmu, která by tu tvořivost lidí z rádia uplatňovala i v jiných oblastech. U zrodu této agentury stáli kromě Jakuba a mě ještě Tomáš Hanák (Mistr Kalina), Jiří Macháček (Doktor Vinetů), Lumír Tuček (Lucian Krutomluv), Fero Burda (Bodrum Bodrum) a Štěpán Kafka (Baron Štěkaf).
Když si projdete svou profesionální praxi, která zkušenost vám nejvíce pomáhá v oblasti PR ?
Jakub Střítezský: Já jsem začal pracovat v IP Praha, kde jsem prodával reklamu do rádií a tiskovin a poté v media relations oddělení společnosti O & M Focus. Byla to pro mě neocenitelná zkušenost, i když hlavně v Ogilvy byla práce po všech stránkách velmi náročná. Myšlenka na založení Joe PR mne nadchla už od samého začátku. Jinde se dělá PR na komerčnější bázi, tak trochu jak na běžícím pásu, zatímco v Joe PR mám šanci podílet se na realizaci projektů kreativnějším systémem práce a na osobnější, lidštější rovině. Vlastní práce je díky tomu bohatší o množství zážitků a přináší mi také větší uspokojení.
Dušan Všelicha: Myslím si, že rokem 1989 došlo ke zlomu, který se týká tvořivosti a možností jejího uplatnění. Před tím to možné nebylo a teď to možné je. Tahleta oblast, myslím tím PR, je v dnešní době u nás taky nová. Ještě se nezavedla a relativně je ještě hodně otevřená, takže vlastně dává možnost tvůrčímu principu a nedává příliš možnost zkostnatělému myšlení. Samozřejmě že všichni musíme říkat, že víme, o co vlastně jde, ale stále je tato problematika ve stavu zrodu. Naše spolupráce s klienty je vlastně vzájemné dotýkání se, komunikace, vyměňování myšlenek. Jde o vytváření věci, která na konci nás všechny překvapí tím, že je zábavnější, euforičtější a příjemnější pro všechny zúčastněné než jsme vlastně čekali. A proto si myslím, že mi v současné době pomáhá z toho všeho, co jsem dělal, od každého trochu.
Mezi služby poskytované PR agenturami patří i budování strategických plánů společností a podrobné a dlouhodobé studie PR. Poskytuje JOE PR i takovýto druh služeb nebo se specializujete jenom na promotion a nárazové akce ?
Jakub Střítezský: To, co máme navíc oproti jiným agenturám je právě kreativita. Z toho vyplývá, že jsme v poslední době dělali až na jednu vyjímku zejména nárazové akce. Taky je velice časté, že různé firmy, které mají svou reklamní agenturu, ale nemají ještě vlastní PR agenturu se na nás obracejí s přáním vytvořit tzv. "třešničku na dortu", prostě nějakou kreativní věc. Dlouhodobé strategie a dlouhodobý vztah s klientem je také jeden z cílů, kterého bychom chtěli dosáhnout. Protože je přece jenom lepší, když máte klienta, o kterého se můžete starat po celé stránce PR.
Dušan Všelicha: Zatím to také odpovídá tomu, že je zavedený spíše opatrný postoj. Takže je mnohem jednodušší zkusit s námi vytvořit jednu atypickou akci a zkoumat, jaký bude mít dopad, než si nechat atypicky naplánovat celou koncepci. Taky je pravda, že se nějak nehrneme do rutiny. Je pořád lepší, když tyhle rutinní operace dělají větší agentury. My bychom chtěli ukázat, že PR je hlavně kreativní záležitost. Chtěli bychom vlastně prodávat nápady, pracovat na těchto nápadech, protože na rutině nás to nebaví.
Spadají do Vámi poskytovaných služeb i služby na zakázku, kdy si klient přesně určí provedení a průběh akce ?
Dušan Všelicha: V praxi to funguje tak, že si nás klient vybírá na základě našeho

Dušan Všelicha
Dušan VŠELICHA
creative director, Joe PR
ředitel, Rádio Limonádový Joe (1996 - současnost)
vedoucí redakce zábavy Českého rozhlasu (1993 - 1996)
ředitel radia Mama (1992)
držitel Stříbrného diplomu Prix Futura Berlín (1995)
dramaturg, scénárista, režisér
Jakub Střítezský
Jakub STŘÍTEZSKÝ
director, Joe PR
Public Relations, McCann-Ericson (1998)
Media Relations, Ogilvy & Mather Focus (1996 - 1997)
Radio & Press sales, IP Praha (1995 - 1996)


kreativního návrhu. A myslím si, že to nemůže ani nijak jinak fungovat, protože když si klient vymyslí nějakou věc kompletně, tak už je to o něčem jiném. Samozřejmě, že by se to mohlo stát, ale dosud jsme takovou věc nedělali.
S rostoucím počtem PR agentur poroste i Vaše konkurence, jak budete této konkurenci čelit ?
Dušan Všelicha: Myslím si, že velké agentury tento trh více méně ovládnou a budou potřebovat ty malé kreativní dílničky a studia, aby od nich dostávaly čerstvé nápady. Což je vlastně i pro nás příjemné, protože tu rutinu si někdo s podstatnými výhodami vyřídí. A půjde jen o to, abychom měli takové postavení, že bez těch našich nápadů se prostě ty velké neobejdou. Pracovali bychom jak pro reklamní agentury, tak pro PR agentury, které by si nás mohli najímat na jednotlivé záležitosti. Samozřejmě se nebudeme bránit přibírání nových odborníků z této oblasti. Také je důležité být vnímavý k celkovému vývoji, možná že nám to sám vývoj za půl roku řekne, že už nemáme pokračovat nebo naopak, že to máme více postavit na své nohy. Zároveň bude vždy existovat určitá oblast klientů, kteří z nějakých důvodů nechtějí komunikovat s velkou agenturou a vždy jim bude více vyhovovat ta naše osobnější rovina.
Tvrdíte, že děláte PR "jinak". Mohl byste mi říci v čem myslíte, že se lišíte od jiných agentur ?
Jakub Střítezský: I na to, jak je PR mladé odvětví, člověk začíná sledovat, jak může vést k jakémusi vápenatění, kostnatění. To "jinak" znamená, že my se snažíme v celém tom procesu komunikace a realizace o to, aby každý jednotlivý krok byl maximálně kreativní. Ona někdy i malá změna s důrazem na detail sebou může přinést oživení a nový rozměr. I akce pro konzervativního klienta např. z bankovního sektoru může být takto obohacena vhodným výběrem místa konání, hudební skupiny, moderátora a vlastně celkovým výrazem, který jí tímto přidělíme. To se nám ostatně potvrdilo při organizaci Plesu burzy cenných papírů letos v březnu.
Dušan Všelicha: My jsme vlastně lidi, kteří přišli na svět asi proto, aby se bavili nějakou tvorbou, abychom si užívali to, že se dají věci vytvářet. Je to o tom, že na každém místě řekněme uzlových bodů budou nasypány nápady, aby se ta kolečka prostě lépe točila. Když někdo chce mít svou strategii opřenou o hodně nápadů, a ještě k tomu nápadů určitého typu, jež se opírají o českou kulturu, tak by to mohl zkusit s námi.

Myslíte si, že Váš typ komunikace je schůdný pro většinu lidí ?
Dušan Všelicha: Určitě. Myslím si, že člověk je univerzální. Konzervativnosti české povahy bych se nebál. A nesouhlasím s názorem, že by Čechové měli být v něčem horší než jiní lidé.
Jakub Střítezský: V současné době se stalo oblíbeným rčení : "nedělejte nic, co se nedá změřit", a teď jde o to, co se jak dá změřit. Tak třeba jsme vloni začali pracovat na webové stránce pro naše rádio, která se webovým zvyklostem vymyká. Když se začal v únoru dělat žebříček návštěvnosti, ocitli jsme se na padesátém místě v kategorii zábavy. Pracovali jsme na tom, co by se s tím dalo udělat dál. Teď jsme v kategorii zábavy na osmém místě a celkově v návštěvnosti na čtyřicátém osmém. Myslím si, že v tomto případě to je měřítko otevřenosti a srozumitelnosti této komunikace.

Stalo se vám někdy, že by váš klient byl kreativnější a veselejší než vy ?
Dušan Všelicha: Někdy se to stává právě když klienti zjistí, že se celá akce udělá uvolněně a že vlastně oni sami mohou uplatnit spoustu nápadů. A kdo ví, jestli to v průběhu akce nejsou spíš už jejich nápady než ty naše.

Děkuji za rozhovor,
Radana Čechová