Marketing & Media 8 / 2000

Reflex odhalí pravdu o majoru Zemanovi
Festivalem recyklovaných filmů s hity jako Pravá pravice (Hej rup), Zaostalý kraj (Sedm statečných) nebo Konečně pravda o majoru Zemanovi (Třicet pří-
padů majora Zemana) oslaví společen-
ský týdeník Reflex své 10. narozeniny.


Gabriela Stará


Festival nazvaný Reflex on the road bude možné zhlédnout od dubna do června v de-
víti městech po celé ČR. Oslava spojená s velkou propagační akcí, kterou pro Reflex připravila agentura Joe PR, má za cíl pod-
pořit prodej Reflexu. První ze série setkání začne již tento pátek (14. dubna) v Ústí nad Labem. "Nosným programem pátečních ve-
čerů a nocí je přednáška o filmových paro-
diích s ukázkami, které jsme vytvořili s vy-
užitím motivů ze známých filmů," říká k pro-
jektu Dušan Všelicha, kreativní ředitel Joe PR.


Recyklace jako tvůrčí metoda
Metoda filmové recyklace, kterou autoři projektu použili, vychází prý ze skutečnosti, že filmů bylo natočeno dost, a tudíž je už stačí jen recyklovat. Sestříháním a nadabo-
váním tak vzniklo jedenáct nových krátkých "pseudofilmů" s délkou od dvou do deseti minut, ovšem s úplně jiným významem. Lumír Tuček, kreativec Joe PR a autor většiny scénářů, vysvětluje: "Filmový prů-
mysl ovládají odlidštěné společnosti, kte-
ré v rámci zisků oklešťují tvořivou strán-
ku díla a nahrazují ji iluzemi a novodo-
bými falešnými mýty, na jejichž vytváření pracují armády sociálních inženýrů, re-
klamních expertů a mediálních designé-
rů. Cílem filmové recyklace je vytvářet film levný a pro každého, zastavit enor-
mní vynakládání prostředků na jeho vý-
robu a tím tvůrčí proces osvobodit od fi-
nančních řetězců, nánosů falešných iluzí a mýtů. Tato demýtizace bude prováděna právě na materiálu idolů a model, jež mamut filmového průmyslu staví na oltář moderní doby. K dosažení těchto cílů bu-
dou proto používány již natočené filmy, které budou tímto recyklované.
"
V rámci programu se návštěvníci mohou setkat s redaktory Reflexu a jejich hosty, zhlédnout některé exponáty výstavy Petra Nikla - Hnízda her, dále výstavu podivu-
hodností z historie Reflexu a zúčastnit se hry na doplňování replik v komiksu Zelený Raoul. Moderátory večera budou v průběhu celé akce Jiří Macháček, Dušan Všelicha, Fero Burda a Lenka Vychodilová.
major Zeman

Ukázku recyklovaného filmu "Konečně pravda o majoru Zemanovi" najdete spolu s Manifestem Recyklovaného Filmu na adrese www.joepr.cz/rf/

Podpora v titulech
Ringieru a na KissNetu

Agentura Joe PR zvítězila se svým scéná-
řem oslav v tendru, který vypsalo vydava-
telství Ringier ČR a zúčastnilo se ho dal-
ších pět agentur. Propagace festivalu bude probíhat v titulech vydavatelství, tedy v Reflexu, Blesku a Nedělních novinách. Sou-
časně byla uzavřena vzájemná reciproční smlouva s KissNetem o propagaci na lokál-
ních rádiích. "Tento projekt je již třetím za posledních 8 měsíců, který pro Ringier děláme, a Mark Kohout, který má na starosti marketing Reflexu, nám v kreati-
vitě nechal volnou ruku,
" pochvaluje si spolupráci s klientem ředitel Joe PR Jakub Střítezský. Ve městech, kde se akce usku-
teční, proběhne vždy desetidenní plakátová kampaň a v den akce budou na náměstích hostesky rozdávat letáky zvoucí na festival. Na internetu se na speciální stránce www.reflex.cz/10let představí celá redakce týdeníku, budou zde k prohlédnutí všechny titulní stránky za pět let časopisu a průběžně se budou obnovovat informace o večerech Reflex on the road. Akce bude postupně pokračovat ve městech: 21. 4. Liberec, 28. 4. Olomouc, 12. 5. Plzeň, 19. 5. Hradec Králové, 26. 5. Brno, 3. 6. Praha, 9. 6. České Budějovice, 16. 6. Zlín.
Oslavy započaly již 6. dubna společenským večerem v prostorách Divadla Járy Cimrmana a autogramiádou knihy Causa slavní v Domu Knihy na Václavském náměstí v Praze. Ve stejný den vyšlo i speciální číslo 14/00 s přílohou Reflex plus minus deset let.