The Prague Tribune 2 / 2004

Entertainment for "good guys"

"Chlapark (Guys' Park) is the logical continuation of the successful Beer Training Camps that were held in 2001 and 2002," says Petr Ungerman, junior brand manager for Pivovary Staropramen. The event provided a complement to the firm's summer advertising campaigns.

The Beer Training Camps (BTC) were inspired by a common theme of the company's television advertising - a world of good guys and good beer. The creator of the concept for both the original BTCs and Chlapark is the Joe PR agency, whose creative team includes personalities from the now-defunct Limonádový Joe radio station and actors from the theater Sklep. The organizing agency even formed a band called "Guys from the Park" and, in cooperation with Staropramen released a single promoting the project. Ungerman has a simple explanation for why this "road show" concept was chosen to support the marketing campaign: "We want to offer a personal experience with the Staropramen brand."

You could have met up on a weekend with the Chlapark road show at eight different venues in Bohemia and Moravia from May to September last year, and you would have been one of total of 65,000 visitors. Although the name Chlapark might lead you to think the event was for men only, it was actually conceived as family entertainment. So while gentlemen could quaff their beer at the longest bar counter in central Europe, children could enter soft-drink chugging contests. But the program certainly didn't revolve solely around libations - a trampoline and activities like a rock-climbing wall were open to all, many bands performed, and there were team contests such as a slalom through bottles and a tug-of-war. Prizes including a tap and a thousand beers were awarded to the winners.

Staropramen commissioned the General Marketing agency to conduct research, the results of which testified to the popularity of the event among its participants. Among other things, the research showed that 85% of visitors rated the Chlapark event as above-average, and the same percentage also stated that such events suit the Staropramen brand well; (99%) of respondents said they would attend a similar event again; and 75% said that they liked the Staropramen brand better after their visits to Chlapark.

 

ZÁBAVA PRO "SPRÁVNÉ CHLAPY"

"Chlapark je pokračováním úspěšného Pivního výcvikového tábora, který probíhal v roce 2001 a 2002", říká Petr Ungerman, junior brand manager Pivovarů Staropramen. Akce byla doplňkem letní reklamní kampaně firmy.

Pivní výcvikové tábory (PVT) byly inspirovány koncepcí televizní reklamy Pivovarů Staropramen – svět správných chlapů a dobrého piva. Autorem projektu Pivních výcvikových táborů i Chlaparku je agentura Joe PR, v jejímž kreativním teamu působí osobnosti dnes již zaniklého Rádia Limonádový Joe a herci divadla Sklep. Agentura též založila kapelu s názvem Chlapy z parku a ve spolupráci se Staropramenem vydala pilotní singl k celému projektu. Ungerman vysvětluje, proč byl k podpoře marketingové kampaně zvolen koncept "road show": "Chceme nabídnout osobní ukušenost se značkou Staropramen".

Od května do září loňského roku jste měli příležitost stát se jedním z 65.000 návštěvníků Chlaparku v osmi různých městech v Čechách i na Moravě. Ačkoliv název Chlapark může působit jako výhradně mužská záležitost, ve skutečnosti byla akce pojata jako rodinná zábava. Zatímco pánové popíjeli svá piva v nejdelším baru ve střední Evropě, děti mohly soutěžit v pití nealkoholických nápojů. Program ale nebyl jen o pití – trampolína a atrakce jako je horolezecká stěna byly otevřeny pro všechny, vystoupilo několik hudebních skupin a teamy mohly soutěžit ve slalomu mezi pivními lahvemi nebo přetlaku tyčí. Vítězové pak obdrželi výčepní zařízení a 1000 piv.

Staropramen pověřil agenturu General Marketing vypracováním průzkumu, který testoval úspěch akce u jejích návštěvníků. Ten mimo jiné ukázal, že 85% návštěvníků označilo Chlapark jako nadprůměrnou událost a stejný počet respondentů uvedl, že taková pak přispívá k pozitivnímu vnímání značky Staropramen. 99% respondentů odpovědělo, že obdobnou událost navštíví znovu a 75% řeklo, že po návštěvě Chlaparku hodnotí značku Staropramen lépe.


(Zkráceno. Celý článek naleznete na www.prague-tribune.cz/2004/2/7.htm#5.)